master's thesis
Elektromotorne sheme i mjerenja fizikalnih veličina vezanih za pogon sušenja žitarica

Domagoj Pleša (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Department of Electromechanical Engineering
Chair of Electric Machines and Power Electronics