Pages

2.	Mjerenje magnetske indukcije pomoću instrumenta: PHIWE TESLAMETER
2. Mjerenje magnetske indukcije pomoću instrumenta: PHIWE TESLAMETER
Mario Vrhovac
Problem završnog rada je objasniti što je teslametar, koja je njegova funkcija i kako se njime rukuje. Treba objasniti što su pogreške mjerenja i kako one utječu na mjerni rezultat. Navesti formule i statističke metode potrebne za odreĎivanje mjernog rezultata. Iskoristiti sve funkcije kojima instrument raspolaţe pri izvoĎenju raznih mjerenja. Usporediti dobivene vrijednosti mjerenja i izvesti odreĎene zaključke. Rješavanje problema temelji se na korištenju raznovrsnih...
2D interaktivna igra
2D interaktivna igra
Matko Zrnić
Cilj završnog rada je izrada 2D interaktivne igre. Igra je napravljena u programu Construct 2. Construct 2 je program koji ne zahtjeva dodatno predznanje jer ne zahtjeva pisanje koda. Osnove Construct 2 programa je vrlo lako za naučiti preko uputa na službenoj stranici programa. Iako nije potrebno pisanje programa, izrada igre zahtjeva mnogo vremena i kreativnosti. Sve što se nalazi u igri je napravljeno ili obrađeno nakon preuzimanja u programu Paint.net, a glazba je preuzeta. Za...
2D računalna igra u C# programskom jeziku
2D računalna igra u C# programskom jeziku
Karlo Žnidarec
Tema završnog rada je „2D računalna igra u C# programskom jeziku“. Aplikacija je izrađena pomoću Microsoft Visual Studio programskog okruženja. Cjelokupni projekt se sastoji od izrade višestrukih prozora koji obavljaju različitu svrhu u aplikaciji. Svi ti dijelovi projekta čine funkcionalnu cjelinu kako bi aplikacija radila bez problema, te kako bi se podaci uspješno izmjenjivali između različitih prozora. Zadatak je bio omogućiti igranja igre „Križić-Kružić“ u dvoje...
3D ispisne tehnologije
3D ispisne tehnologije
Antun Strišković
Da bih mogli pratiti napredak tehnologije vrlo često u praksi potrebno je izraditi predmet složenog oblika kakvog nebi smo mogli izraditi standardnim tehnologijama izrade, odnosno bio bi to skup i zahtjevan posao. Tada svoju primjenu dobivaju 3D pisači koji su jako napredovali i koriste različite metode i materijale za ispis. To je revolucionarna tehnologija koja stvara trodimenzionalne čvrste predmete iz trodimenzionalnog zapisa. Svoju primjenu sve više pronalazi u medicini,...
3D model i animacija vjetroelektrane
3D model i animacija vjetroelektrane
Mladen Gvozdenović
Zadatak rada bila je izrada modela vjetroagregata SWT 3.0- 101. Pobliže je objašnjena vjetroenergija,kako je ona zastupljena u svijetu i u Republici Hrvatskoj, koje su njezine prednosti i nedostaci, koje sve tipove vjetroagregata imamo. U radu je predstavljen Siemens proizvod D3 platforme, priobalni vjetroagregat nazivne snaga 3MW i promjera rotora 101 metar. Izabrao se taj vjetroagregat jer ima izravno poboljšanu učinkovitost vjetroagregata, jednostavnog dizajna s manje pomičnih...
3D printer
3D printer
Antonela Vidović
Trodimenzionalni ispis je proces stvaranja trodimenzionalnih čvrstih predmeta iz digitalnog zapisa. Ta revolucionarna tehnologija 3D printera smanjuje vrijeme izrade nekog modela, omogućuje lako i rano uočavanje grešaka , posjeduje visoku preciznost rada te na taj način povećava kvalitetu izrade modela i prototipa.Svoju primjenu ova tehnologija je pronašla u medicini, stomatologiji, arheologiji, strojarstvu te u ostalim granama industrije. Rad obuhvaća detaljan opis načina rada,...
3D računalna igra u WebGL okruženju
3D računalna igra u WebGL okruženju
Tomislav Martinčić
Rad opisuje problematiku implementacije 3-D računalne igre za preglednike internet sadržaja korištenjem Dart programskog jezika i WebGL tehnologije. Problem izrade igre podijeljen je na nekoliko dijelova – razrada glavne ideje igre, izrada arhitekturalnog rješenja, izrada modela objekata, izrada tekstura modela te implementacija programskog rješenja. Za izradu glavne ideje proučena je matematička teorija 3-D grafike, teorija korisničkog iskustva, dostupna implementacijska...
5G mobilni komunikacijski sustavi
5G mobilni komunikacijski sustavi
Dora Fundak
U ovom je radu prikazan razvoj mobilnih komunikacijskih sustava od prve do četvrte generacije. Opisane su osnovne karakteristike, arhitektura i usporedba s prethodnim sustavima. Objašnjena su očekivanja od pete generacije mobilnih komunikacijskih sustava, dosadašnji razvoj, moguća arhitektura, isplativost i primjena. Dan je pregled stanja mobilnih komunikacijskih sustava na svjetskom, europskom i hrvatskom tržištu.
AC/DC pretvarač bez transformatora
AC/DC pretvarač bez transformatora
Marko Krstić
Gradska mreža daje napon koji se kao izvorni ne može koristiti za napajanje uređaja u kućanstvu i zbog toga je potrebno napon prilagoditi potrebama uređaja. Kako bi se to postiglo može se koristiti pretvarač bez transformatora, jednostavan sklop koji na lagan način može regulirati i davati željene istosmjerne struje i napone. Promjenom pojedinih parametara mogu se dobiti željeni rezultati, s vrlo velikom točnosti. Izlazni naponi mogu imati određenu valovitost koja se može...
ASP.Net web aplikacija za raspored smjena zaposlenika
ASP.Net web aplikacija za raspored smjena zaposlenika
Martina Grgić
Cilj ovog rada bio je napraviti web aplikaciju koja omogućuje izradu rasporeda smjena. Korisnici aplikacije su voditelji smjene koji imaju mogućnost prijave odnosno registracije. Omogućeno je dodavanje, mijenjanje i brisanje zaposlenika kao i njihovih smjena. Informacije se pohranjuju u bazu podataka. Korisnik aplikacije može kontinuirano mijenjati i pregledavati unesene smjene. Web aplikacija izrađena je prema MVC arhitekturi na ASP.NET Core frameworku, te je napisana C# programskim...
AUTONOMNI NEREGULIRANI NAPONSKI IZMJENJIVAČ 9V/230V,50Hz
AUTONOMNI NEREGULIRANI NAPONSKI IZMJENJIVAČ 9V/230V,50Hz
Mihael Kraljević
U smislu industrijske ekologije, recikliranje solarnih panela vrši se sa svrhom prikupljanja panela kojima je istekao životni vijek za daljnu obradu ili upotrebu iskoristivih materijala. U ovom diplomskom radu objašnjena je uloga i potencijal sunčeva zračenja, fizikalna osnova solarnih panela, materijali i tehnologije za izradu solarnih panela. U zadnjem poglavlju opisani su postupci koji se provode prilikom recikliranja dotrajalih solarnih panela.
Akcelerometar u pametnim telefonima
Akcelerometar u pametnim telefonima
Kristijan Kotris
Radom je opisana građa, princip rada te vrste akcelerometra. Pobliže je opisana uloga akcelerometra u pametnim telefonim, a kao najsličniji primjer akcelerometru u pametnom telefonu predstavljene su osnove rada kondenzatora kao akcelerometra. Opisan je tehnološki proces izrade akcelerometra za primjenu u pametnim telefonima. Predstavljene su sve korištene tehnologije i alati te je izrađena Android aplikacija nazvana Aksi. Aplikacija na jednostavan način prikazuje mogućnosti i načine...

Pages