diplomski rad
Koordinacija rada numeričke zaštite fotonaponske elektrane snage 153 kW na mrežu HEP-a

Vanja Papuga (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za elektroenergetiku
Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja