disertacija
Unaprijeđeni simulacijski model predviđanja proizvodnje električne energije vjetroelektrane

Danijel Topić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za elektroenergetiku
Katedra za elektrane i energetske procese