disertacija
DIJAGNOZA KVARA U DISTRIBUTIVNOJ MREŢI POMOĆU SUSTAVA S NEIZRAZITOM LOGIKOM

Slaven Kaluđer (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za elektroenergetiku
Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja