Paginacija

ANALIZA INFORMACIJSKIH OBRAZACA
 PROCESNIH SIGNALA POMOCU
 EKSPANDIRANE 1D CARNAPOVE
 ENTROPIJE
ANALIZA INFORMACIJSKIH OBRAZACA PROCESNIH SIGNALA POMOCU EKSPANDIRANE 1D CARNAPOVE ENTROPIJE
Darko Krmpotić
Prikazan je postupak kojim se u potpuno automatiziranom i robotiziranom proizvodnom procesu određuju mjesta potencijalnog pada kvalitete izlaznog proizvoda u vremenu koje je i do reda veličine kraće od klasičnih statističkih postupaka kontrole kvalitete. Postupak je zasnovan na usporedbenoj analizi entropija procesnih signala kontrole kvalitete i signala škarta izlazne kvalitete obročnog proizvodnog procesa u keramičkoj industriji. Ovime se predlaže metodologija primjene...
Algoritam transformacije ontologije u
 strukturu taksonomije za evidencijsko
 zakljuˇcivanj
Algoritam transformacije ontologije u strukturu taksonomije za evidencijsko zakljuˇcivanj
Tomislav Galba
Modeliranje podataka predstavlja proces stvaranja modela podataka kojim se simboliˇcki opisuju hijerarhijski odnosi izmed¯u stvari i dogad¯aja u nekom sustavu ili procesu. Ontologije kao napredniji naˇcin modeliranja podataka na raspolaganju imaju ve´ci broj jeziˇcnih konstrukata u odnosu na uobiˇcajene naˇcine modeliranja. Uz navedeno, ontologije na raspolaganju imaju i zaklju ˇcivaˇc koji na temelju znaˇcenja daje logiˇcke zakljuˇcke koji utjeˇcu na hijerarhijsku...
DETEKCIJA STEPENICA I PJEŠAČKIH PRIJELAZA MORFOLOŠKOM OBRADOM I ANALIZOM SLIKE U SVRHU USMJERAVANJA SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OSOBA
DETEKCIJA STEPENICA I PJEŠAČKIH PRIJELAZA MORFOLOŠKOM OBRADOM I ANALIZOM SLIKE U SVRHU USMJERAVANJA SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OSOBA
Krešimir Romić
Većina slijepih i slabovidnih osoba još ne koristi napredne sustave za pomoć pri kretanju i orijentaciji. Iako još nije vrijeme za potpuno izbacivanje ustaljenih metoda poput bijelog štapa, napredak tehnologije sada omogućava razvijanje i postupno uvođenje digitalnih mobilnih sustava za pomoć slijepima i slabovidnima. U ovoj disertaciji opisana je problematika koju mora riješiti takav sustav s naglaskom na metode navođenja prilikom kretanja korištenjem kamere i računalnom obradom...
DIJAGNOZA KVARA U DISTRIBUTIVNOJ
MREŢI POMOĆU SUSTAVA S
NEIZRAZITOM LOGIKOM
DIJAGNOZA KVARA U DISTRIBUTIVNOJ MREŢI POMOĆU SUSTAVA S NEIZRAZITOM LOGIKOM
Slaven Kaluđer
U doktorskoj disertaciji razvijen je neizraziti ekspertni sustav (off-line) za dijagnozu kvara u distributivnoj mreţi na bazi strukturalnog i funkcionalnog djelovanja releja i prekidača. Prikazan je novi način modeliranja funkcionalnog djelovanja releja i prekidača koji je opisan pomoću neizrazite logike. Neizrazita logika (više-vrijednosna logika) je metoda koja se bavi modeliranjem nepreciznosti, nesigurnosti kod donošenja odluka. Poboljšava i povećava potencijal kod...
Detekcija otočnog pogona foto naponskih sustava metodama umjetne inteligencije
Detekcija otočnog pogona foto naponskih sustava metodama umjetne inteligencije
Dragan Mlakić
U doktorskom radu je predstavljena metodologija detekcije otočnog rada distribuiranih izvora energije uz pomoć metoda umjetne inteligencije (umjetne inteligencije) sa ciljem zadržavanja pasivne prirode metode detekcije a povećanja preciznosti, smanjenja vremena detekcije i zone ne-detekcije (zone ne detekcije). Predložena metodologija se sastoji od tri cjeline realizirane kroz 9 poglavlja: snimanje parametara mreže sa pametnim brojilom, treniranje umjetne inteligencije metoda sa...
Energetski ucinkovit asinkroni višekorisnicki
 ultra-širokopojasni predajnik u tehnologiji
 CMOS
Energetski ucinkovit asinkroni višekorisnicki ultra-širokopojasni predajnik u tehnologiji CMOS
Leon Šneler
Cilj je ovog rada razvoj višekorisnickog energetski ucinkovitog predajnog sustava kako bi se postigao bežicni prijenos analogne informacije na kratke udaljenosti koristeci pritom ultraširokopojasne radio impulse kao nositelje informacije. Predajni sustav cine modulator temeljen na sklopovima za vremensko kodiranje informacije i generator ultra-širokopojasnih radio impulsa. Sklop za vremensko kodiranje informacije izveden je integralnim impulsno frekvencijskim modulatorom (IPFM)...
HIBRIDNA METODA ZA IZRADU TERMODINAMIČKOG
 MODELA ZGRADE TEMELJENA NA OTPORNIČKOKAPACITIVNOJ
 ANALOGIJI
HIBRIDNA METODA ZA IZRADU TERMODINAMIČKOG MODELA ZGRADE TEMELJENA NA OTPORNIČKOKAPACITIVNOJ ANALOGIJI
Filip Belić
U ovoj disertaciji istražena je izrada termodinamičkog modela zgrade i HVAC sustava, s namjerom da se model koristi kao temelj upravljanja u modelskom prediktivnom upravljanju, a sve s ciljem poboljšavanja energetske učinkovitosti u zgradi. Cilj istraživanja bio je razvoj metode za izradu hibridnog termodinamičkog modela zgrade tipa siva kutija koji se temelji na otporničkokapacitivnoj analogiji za određivanje strukture modela i te određivanju parametara modela na temelju...
KLASIFIKACIJA OBJEKATA I
 ODREDIVANJE KORESPONDENCIJA
 DIJELOVA UNUTAR KLASA OBJEKATA
 NA DUBINSKIM SLIKAMA U SVRHU
 ROBOTSKE MANIPULACIJE
KLASIFIKACIJA OBJEKATA I ODREDIVANJE KORESPONDENCIJA DIJELOVA UNUTAR KLASA OBJEKATA NA DUBINSKIM SLIKAMA U SVRHU ROBOTSKE MANIPULACIJE
Petra Đurović
Motivacija za istrazivanje predstavljeno u ovoj disertaciji jest razvoj inteligentnih robota koji djeluju u nestrukturiranim unutarnjim prostorima, poput kucanstava, bolnica ili skola. Pri tome, takvi roboti rukuju predmetima koje prethodno nisu vidjeli. Za takvo autonomno kretanje i manipulaciju, robotskom je sustavu potreban odgovarajuci percepcijski senzor. Uporaba RGB-D kamere u ulozi senzora pruza trodimenzionalnu informaciju o okolini robotskog manipulatora. Iz slike snimljene...
Left Atrial Appendage Segmentation and Analysis in Cardiovascular CT Images
Left Atrial Appendage Segmentation and Analysis in Cardiovascular CT Images
Hrvoje Leventić
Cardiovascular diseases are the main cause of death both in Europe and globally. Predominantly the elderly population suffers from cardiovascular diseases, especially in the developed countries, while at the same time the world population is getting older. Globally, number of people above 60 is estimated to more than double in thirty years from now. Thus, any improvements in the methods for diagnosis, treatment and prevention of cardiovascular diseases will significantly ...
METODE ODREĐIVANJA REMANENTNOG TOKA U MAGNETSKOJ JEZGRI
METODE ODREĐIVANJA REMANENTNOG TOKA U MAGNETSKOJ JEZGRI
Dragan Vulin
Remanentni tok u magnetskoj jezgri može stvarati značajne probleme u radu elektroenergetskog sustava, posebice pri uklopu transformatora na nazivni napon. U praksi ga je nemoguće izravno mjeriti s obzirom da je zatvoren unutar jezgre. Iako postoje metode koje ga neizravno određuju, zbog njihovih nedostataka javlja se potreba za razvojem novih koje će moći pouzdano i precizno odrediti remanentni tok na kraju razdoblja neuklopljenosti transformatora, te odrediti remanentni tok uz...
MODEL ODRŽAVANJA OPREME PROCJENOM STANJA U RASPODIJELJENOM PROIZVODNOM OKOLIŠU
MODEL ODRŽAVANJA OPREME PROCJENOM STANJA U RASPODIJELJENOM PROIZVODNOM OKOLIŠU
Damir Blažević
Održavanje prema stanju elektroenergetskog sustava zahtjevan je i složen zadatak. Uključuje donošenje odluka na temelju analize nekoliko desetaka atributa. Odluke se donose na temelju podataka koji u sebi sadrže određenu količinu nesigurnosti, kvalitativnih ocjena i numeričkih podataka. Sve podatke, koji se prikupljaju uz pomoć za to posebno namijenjene mjerne opreme, daljinskog očitavanja ili od strane zaposlenika, potrebno je na odgovarajući način pripremiti i pridružiti im...
MODEL PLANIRANJA URBANE DISTRIBUCIJSKE MREŽE
 U PRIJELAZU PREMA PAMETNOJ MREŽI
MODEL PLANIRANJA URBANE DISTRIBUCIJSKE MREŽE U PRIJELAZU PREMA PAMETNOJ MREŽI
Damir Crnković
Ovaj disertacijski rad se sastoji od tri osnovna dijela kojima je cilj ostvariti opći model distribucijske mreže i njegovu optimalizaciju prema postizanju uvjeta ostvarenja pametne mreže. U prvom dijelu disertacije je napravljena temeljita energetska analiza i optimiranje tokova snage distribucijske mreže sa ciljem njenog unaprijeđenja i otklanjanja svih postojećih i potencijalnih poteškoća u njenom radu. Za primjer i podlogu promatranja je odabrana 10(20) kV distribucijska mreža...

Paginacija